Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie

  • 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
  • tel. (89) 535 77 78, (89) 535 77 79,
  • fax (89) 535 77 80
  • e-mail: sekretariat@mzpitu.pl
  • NIP:739-30-80-547
  • Regon: 510-927-067
Dział Profilaktyki

  • 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8
  • tel. (89) 535 77 78, (89) 535 77 79,
  • fax (89) 535 77 80

Punkt pomocy "PROMYK"

  • 10-046 Olsztyn, ul. Niepodległości 85.
  • tel.: (89) 521 35 13
    • Informacje i zapisy
Centrum Rozwiązywania Problemów Dzieci i Młodzieży
  • 10-603 Olsztyn, ul. Metalowa 5,
  • tel.: (89) 533 58 22

Dział Terapii
  • 10-602 Olsztyn, ul. Pstrowskiego 36
  • tel.: 89 542 94 66
Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie 10-225 Olsztyn, Al. Wojska Polskiego 8 tel. (089) 535 77 78, (089) 535 77 79, fax (089) 535 77 80
"Copyright . 2009 MZPiTU. All Rights Reserved."